Oxi – Blanc

BLANQUEJADOR I DESINFECTANT A BUGADERIAS
Blanqueante i desinfectant especial roba blanca

UTILITZACIÓ
Segons la brutícia i la roba a tractar.

PRESENTACIÓ
Envàs de 12 i 25 Kg.   

PRECAUCIONS DE SEGURETAT

Seguir sempre les instruccions indicades a l’etiqueta, i atendre els advertiments de seguretat.
Metge d’informació Toxicològica.
Telèfon 915620404.