Males

AMBIENTADOR ATMOSFÉRIC PER PULVERIZTACIÓ
Perfum tipus GOLTIER, ambientador persistent i molt agradable.
Odorització de locals.
Usar el producte pur.
Ruixar mitjançant pulverització.
Per perllongar la seva efectivitat és convenient ruixar alguna superfície absorbent, moquetes catifes etc.

UTILITZACIÓ
Usar el producte pur.
Ruixar mitjançant pulverización.
Per perllongar la seva efectivitat és convenient ruixar alguna superfície absorbent, moquetes catifes etc.

PRESENTACIÓ
Envàs de 5 litres.
Envàs de Litre.

PRECAUCIONS DE SEGURETAT

Seguir siempe las instruccions indicadas a l’etiqueta, i atendre els advertiments de seguretat.
Metge d’informació Toxicològica.
Telèfon 915620404.