Lep Suav

LEP SUAV

Producte dotat de gran poder suavitzant deixant les peces suaus i esponjós.
Evita la formació de corrent estàtic i prevéu els mals olors.

UTILITZACIÓ
De 6 a 10 gr/kg roba

PRESENTACIÓ
Envàs de 5 litres.  

PRECAUCIONS DE SEGURETAT

Seguir sempre les instruccions indicades a l’etiqueta, i atendre els advertiments de seguretat.
Metge d’informació Toxicològica.
Telèfon 915620404.