Lep – Aroma

NETEJADOR ENERGIC AMONIACAL

Producte de neteja general, especialment formulat, per a tota mena de superfícies rentables deixant una agradable aroma.
El seu camp d’aplicació és molt ampli,  terras, parets, cuines, sanitaris, plàstics, mobles sintètics i totes les superfícies rentables en general.

UTILITZACIÓ
Per a brutícies normals diluir 1 tassa de cafè en 5 litres d’aigua.

PRESENTACIÓ
Envà de 5 litres.  

PRECAUCIONS DE SEGURETAT

Seguir siempe las instruccions indicadas a l’etiqueta, i atendre els advertiments de seguretat.
Metge d’informació Toxicològica.
Telèfon 915620404.