Exotic

AMBIENTADOR ATMOSFÉRIC POR PULVERITZACIÓ
Ambientador amb una aroma molt peculiar.
Ambientador fresc i agradable de gran concentració, alta qualitat i extraordinari rendiment, de caràcter exclusiu que li configura la qualitat de les essències seleccionades.
Desodoritza, perfuma i refresca l’ambient, deixant una aroma agradable, fresc i peculiar.
UTILITZACIÓ
Usar el producte pur.
Ruixar mitjançant pulverización.
Per perllongar la seva efectivitat és convenient ruixar alguna superfície absorbent, moquetes catifes etc.

PRESENTACIÓ
Envà de 5 litres.   

PRECAUCIONS DE SEGURETAT
Seguir sempre les instruccions indicades a l’etiqueta, i atendre els advertiments de seguretat.
Metge d’informació Toxicològica.
Telèfon 915620404.