Clor-H20

LLEIXIU ALIMENTARI APTA PER A LA DESINFECCIÓ D’AIGUA DE BEGUDA
Desinfecció d’aigua de beguda

UTILITZACIÓ
Dosi recomanada 25 c. c. per m3 d’aigua. 3 gotes per litre d’aigua i esperar 30 minuts abans del seu consum. Previ a la cloració de l’aigua haurà de sol·licitar una analítica de demanda de clor. No haurà de sobrepassar tres parts per milió de clor.

PRESENTACIÓ
Envàs de 5 litres.  

PRECAUCIONS DE SEGURETAT

Seguir sempre les instruccions indicades a l’etiqueta, i atendre els advertiments de seguretat.
Metge d’informació Toxicològica.
Telèfon 915620404.